sava

Hoogwater-waarschuwingssysteem voor stroomgebied Sava

13 juni 2016 – Deltares gaat samen met Royal HaskoningDHV, Eptisa, het Hydro-Engineering Institute Sarajevo en Mihailo vijf Oost-Europese staten in het stroomgebied van de Sava helpen met de implementatie van een voorspellings- en waarschuwingssysteem (Flood Forecasting and Warning System of FFWS). Het consortium staat onder leiding van Deltares en beschikt over de beste internationale expertise op het gebied van overstromings- en droogtevoorspellingen en vroegtijdige waarschuwingssystemen. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met lokale deskundigen en nationale en lokale autoriteiten.

sava

Naar aanleiding van de overstromingen en droge perioden in het stroomgebied van de Sava ontwikkelt het consortium samen met de Wereldbank een gezamenlijk en operationeel FFWS voor de oeverstaten in deze regio. Betere informatie leidt tot betere besluiten. Met behulp van het Sava-FFWS kunnen de vijf betreffende landen de juiste beheerbeslissingen en operationele maatregelen nemen. Op die manier kunnen ernstige overstromingen en perioden van droogte worden voorkomen of kunnen de gevolgen ervan worden beperkt. Dit gebeurt op basis van nauwkeurige langetermijnvoorspellingen van overstromingen en wateroverlast.

Sava-FFWS is volgens de betrokken parijen een zeer bijzonder project, omdat zich in het stroomgebied van de Sava (97.700 km2) maar liefst vijf landen bevinden: Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina, Montenegro en Servië. Bovendien ligt een er nog zeer klein deel van het stroomgebied in Albanië. Elk land heeft zijn eigen modellen, monitoringsystemen, voorspellingssystemen, waterautoriteiten en belangen. Een effectief FFWS moet die verschillen overbruggen en de samenwerking op het gebied van watermanagement mogelijk maken.

Het Sava-project start op 21 juni met een bijeenkomst in Zagreb, waarbij stakeholders uit de vijf landen aanwezig zijn. Het project loopt tot augustus 2018. De voornaamste doelstelling van het project is het bieden van ondersteuning en het mogelijk maken van weloverwogen beslissingen in tijden van overstromingen en droogte.

Meer op www.deltares>