Ringdijk en Ruimte-voor-de-Rivier toegepast in Vietnam

22 maart 2013 –  Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en kennisinstituut Deltares hebben het ‘Ho Chi Minh City Flood and Inundation Management Project’ gepresenteerd. Het projectplan bestaat uit bescherming van de stad met dijken en vooral getijdenkeringen, waarbij andere gebieden wel af en toe onder water mogen lopen. In eerste instantie wordt het probleem van overstroming door hoog water en tropische regenval opgevangen door aanzienlijke verbetering van het stedelijk watersysteem. De stijgende zeespiegel, dalende bodem en doorgaande verstedelijking vragen vanaf 2025 een ringdijk met getijdenkeringen. De contractwaarde van het complete project bedraagt  € 1,5 miljoen euro en wordt door Nederland en Vietnam gefinancierd.
Ho Chi Minhstad met haar 8 miljoen inwoners ligt in een getijdengebied tussen drie grote rivieren met verder talloze kreken en kanalen. Zeker 60 procent van de stad ligt in overstromingsgevoelig gebied. De lokale autoriteiten hadden een plan ontwikkeld om de stad te beschermen met een 172 km lange ringdijk met twaalf grote sluizen en stuwen. Het plan van de Nederlandse bureaus is een goedkoper alternatief en biedt daarnaast ook oplossingen voor de hevige regenval in het gebied. Dit onder meer door toepassing van het principe van meerlaagse veiligheid zoals dat ook in Nederland wordt toegepast, bijvoorbeeld in het programma ‘Ruimte voor de Rivier’.

Royal HaskoningDHV en Deltares hebben via berekeningen gekeken naar de gevolgen van de stijging van de zeespiegel. Hieruit blijkt dat bij onveranderde omstandigheden de zeespiegel in 2025 met +15 centimeter stijgt, in 2050 met +30 centimeter en in 2100 met +75 centimeter. Deze prognoses hebben de twee partijen ertoe gebracht een voorstel te doen voor een goedkopere en kleinere variant die tot 2025 veiligheid garandeert. Mocht de zeespiegel langzamer of sneller stijgen dan berekend, dan kan via een andere, en dus flexibele manier, verder worden gebouwd.

Bron: Royal HaskoningDHV>