Stijgende waterstanden Rijn na regenval Duitsland

 

31 mei 2013 – Vanwege hevige regenval in Duitsland stijgen de waterstanden in de Rijn. Rijkswaterstaat heeft belanghebbenden (zoals waterschappen) hierop geattendeerd. Ook treft Rijkswaterstaat maatregelen, zoals het openen van de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein.
De verwachting voor de Rijn is dat de waterstand de komende week richting NAP +13,5 meter bij Lobith zal stijgen. Wanneer de waterstanden komend weekend stijgen boven NAP +12 meter, kunnen uiterwaarden onder water lopen. Dit is normaal bij dergelijke waterstanden, uiterwaarden zijn ervoor bedoeld om de rivier meer ruimte te geven bij hoge rivierafvoer. Hierdoor kan het water makkelijker worden afgevoerd.
Voor de tijd van het jaar zijn deze hogere waterstanden, en daarmee de kans op onderlopende uiterwaarden, volgens Rijkswaterstaat wel bijzonder. In de winterperiode komt dit vaker voor, maar in de zomerperiode niet. Gebruikers van uiterwaarden zijn daarom extra alert, omdat sommige uiterwaarden in de zomerperiode dienst doen als bijvoorbeeld weide voor vee en/of camping. Alleen in de zomers van 1970 en 1983 was de hoeveelheid water die bij Lobith werd afgevoerd veel groter.

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de afvoercapaciteit van de Rijn te vergroten. Bijvoorbeeld door het openen van de stuwen in de Neder-Rijn en Lek. De Neder-Rijn helpt dan bij de afvoer van het overtollige Rijnwater.

Bron: Rijkswaterstaat