De Hollandsche IJsselkering viert 22 oktober 2018 zijn zestigste verjaardag. De stormvloedkering was in 1958 het eerste afgeronde Deltawerk dat Nederland beschermt tegen overstromingen.
De Hollandsche IJsselkering werd gebouwd naar aanleiding van de Watersnoodramp van 1953. Om het laagstgelegen deel van Nederland te beschermen, werd de kering in hoog tempo gebouwd en was binnen 4 jaar klaar. De stormvloedkering, tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, beschermt sinds 60 jaar de omgeving van Rotterdam tot en met Gouda. Het laagste punt van Nederland ligt daartussen, bij Nieuwerkerk aan den IJssel; 6,76 m onder NAP.

In 1953 zorgde een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij ervoor dat grote delen van ons land overstroomden. In januari 1954, een jaar na de Watersnoodramp, werd begonnen met de eerste werkzaamheden voor de Hollandsche IJsselkering. De Deltawerken, 13 stuks, maken onderdeel uit van de waterkeringen die een nieuwe ramp moeten voorkomen. In noodgevallen worden de schuiven neergelaten, waarmee de rivier volledig wordt afgesloten. De stormvloedkering is gebouwd in de rivier de Hollandsche IJssel, tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel.
Memorabele sluitingen Hollandsche IJsselkering
In 60 jaar tijd is hij, inclusief onderhoud en testsluitingen, 360 keer gesloten.

De Hollandsche IJsselkering werd bovendien op 8 september 2018 benoemd tot rijksmonument. Het voorgedragen monument werd gekozen als voorbeeld van de veelzijdige geschiedenis, architectuur en kunst van vroeg-naoorlogs Nederland.