Hoe effectief in te grijpen tegen de zandhonger in de Oosterschelde?

(Foto: Deltares)

4 december 2023 – Zandhonger in de Oosterschelde, maar ook in vergelijkbare systemen wereldwijd, kan op de lange termijn ook veiligheidsproblemen voor het achterland opleveren. Om voorbereid te zijn op een onzekere toekomst van de platen, schorren en slikken in intergetijdengebieden is er onlangs een ‘kenniscommunity suppleties voor natuur’ opgericht. Deze gemeenschap gaat een kennisagenda opstellen voor 2024-2033.
De Oosterschelde heeft al jaren zandhonger. Door de aanleg van de Oosterscheldekering zijn de geulen te groot en komt er te weinig sediment het systeem in, waardoor de ecologisch waardevolle platen, slikken en schorren afkalven. Zeespiegelstijging versterkt de druk op de platen en maakt de gevolgen op termijn alleen maar groter.
Zandhonger is niet nieuw, maar wordt versterkt door zeepspiegelstijging en is slecht nieuws voor de natuur in het Oosterscheldegebied en uiteindelijk ook voor de veiligheid van het achterland.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen vijftien jaar hard gewerkt om de platen, schorren en slikken in goede conditie te houden. Dat doen ze door deze gebieden in de Oosterschelde terug op hoogte te brengen met zandsuppleties. Zolang er geen alternatief voor is, wordt de zandhonger bestreden door het tekort weer aan te vullen. Iets dat om de paar jaar op steeds een andere plek in het systeem gedaan wordt.
Om voorbereid te zijn op een onzekere toekomst van de platen, schorren en slikken in intergetijdengebieden is er onlangs een ‘kenniscommunity suppleties voor natuur’ opgericht. Deze gemeenschap gaat een kennisagenda opstellen voor 2024-2033. Geïnteresseerden die meer willen weten over de kenniscommunity of suppleties voor de natuur, kunnen contact zoeken met het platform via de website van Deltares.

Meer bij Deltares>