Herstelde stuw Linne werkt weer

De duwbakken die tegen de stuw bij Linne aangedreven zijn (Foto: Rijkswaterstaat)

Stuw Linne is hersteld. Een kleine negen maanden nadat de stuw tijdens een aanvaring door twee duwbakken beschadigd raakte, is de megaklus afgerond. De waterstanden en -afvoeren in de Maas kunnen nu weer gereguleerd worden met behulp van een volledig functionerende stuw Linne. Geheel volgens planning, voor aanvang van het hoogwaterseizoen.
Enige haast was geboden nadat de stuw beschadigd werd door tijdens duwbakken die tijdens de storm op 10 februari 2020 op drift waren geraakt. Door de aanvaring was de stuw niet meer operationeel en bleek onder meer dat er vier jukken vervangen moesten worden. Omdat de stuw gerepareerd moest zijn voor de start van het hoogwaterseizoen op 1 november 2020, werd een grootschalig herstelplan gemaakt.
De volledige renovatie is overigens nog niet helemaal afgerond. Zo moet de kraan die wordt gebruikt om de schuiven te bedienen die aan de jukken zijn bevestigd en het water tegenhouden moet nog verder worden afgebouwd. Deze kraan zal in de zomer van 2021 worden opgeleverd. Na plaatsing daarvan is de renovatie-opgave voor de stuw in Linne volledig gerealiseerd. Tot die tijd wordt de ‘oude’ kraan gebruikt. Maar het herstelwerk is klaar en de stuw is weer operationeel.

De Maas is een zogenaamde gestuwde rivier. Rijkswaterstaat is de beheerder van de Maas. Met behulp van zeven stuwen is er scheepvaart mogelijk en houdt Rijkswaterstaat de waterstanden (het stuwpeil) in de Maas op peil. Dit is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid water die in de Maas stroomt.

Meer bij RWS>