Herstel middenkolk sluizencomplex Maasbracht

Rijkswaterstaat gaat herstelwerkzaamheden uitvoeren aan de zuidelijke sluisdeur van de middenkolk van sluis Maasbracht. Aannemerscombinatie Mourik-Dynniq zijn op 14 januari 2021 gestart met de werkzaamheden, die naar verwachting medio april 2021 afgerond zullen zijn. De middelste kolk is tijdens de werkzaamheden gestremd. De overige twee kolken van sluis Maasbracht blijven echter gewoon in bedrijf. Er is daardoor geen hinder voor de scheepvaart.

De schade is ontstaan toen eind juli 2020 een stuk drijfhout tussen de sluisdeuren terecht is gekomen. Hierbij raakten de draaipunten van de sluisdeuren beschadigd, waardoor de middenkolk niet meer gebruikt kon worden.

Bij de herstelwerkzaamheden zal Mourik-Dynniq een aantal onderdelen van de beschadigde draaipunten vervangen en opnieuw afstellen. De deuren worden uitgehesen en verplaatst naar de werklocatie in de buurt van de sluis. Daar vinden de werkzaamheden plaats. Na afronding worden de deuren weer ingehesen.

De werkzaamheden zijn nodig om de middenkolk weer in gebruik te kunnen nemen. Tegelijkertijd wordt de draaibaarheid van de sluisdeur geoptimaliseerd. De omgeving ondervindt geen extra (geluids-)hinder door deze werkzaamheden.

Het sluizencomplex vormt de overgang tussen het Julianakanaal en de Maas. Naast de drie kolken, heeft het complex ook een pompgemaal om in droge tijden het schutverlies terug te kunnen pompen. Sluis Maasbracht overbrugt het hoogste verval (11,85 m) van Nederland.

Rijkswaterstaat>