Herstel kademuren Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat met drie marktpartijen een langjarige verbintenis aan voor de vernieuwing van kademuren in de stad. Op maandag 11 januari is de opdracht hiervoor definitief gegund aan Dura Vermeer Infra Regionale projecten, Beens Groep en Aannemingsmaatschappij H. van Steenwijk (met in onderaanneming Mobilis en Van Gelder).

Binnen de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Kademakers nemen deze drie partijen in ieder geval de komende zes jaar elk minimaal 300 meter kademuurvernieuwing per jaar voor hun rekening, met een optie voor twee keer twee jaar verlenging.
De SOK beoogt een intensieve, langjarige samenwerking met de aannemers. Het is een nieuwe aanpak die opdrachtgever en opdrachtnemer in staat moet stellen om samen over meerdere projecten de continuïteit te waarborgen, de werkzaamheden op te schalen en de verschillende rollen en verantwoordelijkheden verder door te ontwikkelen.

De werkzaamheden gaan begin dit jaar al van start.

Ingenieursbureau Amsterdam>