Herinrichting Slochterdiep en zijtakken

1 december 2014 – ARCADIS heeft van het Waterschap Hunze en Aa’s opdracht gekregen het Slochterdiep en de zijtakken in de provincie Groningen te herinrichten. Er worden onder meer visvriendelijke oevers gerealiseerd, kades verhoogd en versterkt, vaargeulen gebaggerd en het wegvak Slochtersluis-Lageland (dat naast het Slochterdiep gelegen is) wordt gereconstrueerd. Voor de reconstructie van de weg is de gemeente Slochteren aangehaakt. De totale waarde van de opdracht is ruim € 11,6 miljoen.

Het Slochterdiep met de zijtakken maken deel uit van de Duurswoldboezem. De watergangen voldoen nu niet aan de uitgangspunten op het gebied van de ecologische waterkwaliteit, de gewenste bevaarbaarheid, het hydrologisch functioneren en voor de meest urgente aspecten voor de veiligheid tegen overstromingen.

Meer op de website van ARCADIS>