Hergebruik bitumenvoegen tramrails

A. Noordzij Bitumenverwerking BV uit Gorinchem heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij meer dan 95 percent van de bitumen voeg langs tramrail wordt hergebruikt. Deze voegen worden momenteel nog gezien als afval en afgevoerd en verbrand. Naar schatting veroorzaakt dat 3,381 kg CO2 per kg bitumen veroorzaakt. Daar komt het winnen en bewerken van bitumen nog bij. Het recyclen van de bitumen is ook niet geheel CO2-neutraal, maar biedt volgens Noordzij een flinke reductie in CO2 uitstoot ten opzichte van de huidige werkwijze. De methode van het bedrijf start met het uitgutsen van de bitumen voegen langs tramrail. De verwijderde bitumen wordt afgevoerd naar een recycle-locatie, waar ze wordt gesmolten, gezeefd en weer opgeslagen. Meer dan 95 procent van het materiaal is geschikt voor hergebruik; de rest gaat naar een afvalverwerkingsbedrijf. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de werkwijze van Noordzij erkent als ‘voortgezet gebruik’. Daarmee valt de gegutste bitumen niet meer onder ‘afval’.

www.noordzij.eu