Havenbedrijf test baggeren door waterinjecties

Waterinjectievaartuig Jedsed van Van Oord

Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt of het toepassen van baggeren door middel van waterinjectie onderdeel wordt van het nieuwe baggeren in Rotterdam. Dit onderzoek past in het programma PRISMA waarbij het Havenbedrijf nieuwe baggermethodes en de gedragingen van slib onderzoekt met als doel efficiënter baggeren en minder CO2-uitstoot.
Jaarlijks wordt er in de havenbekkens ongeveer 5 miljoen kuub baggerspecie gebaggerd om de haven op diepte te houden. Havenbedrijf zet waterinjectievaartuig Jedsed van Van Oord in bij proeven in het Calandkanaal met deze voor de haven relatief nieuwe manier van baggeren.
Waterinjectie-baggeren wordt volgens het Havenbedrijf gezien als dé toekomst op het gebied van onderhoud- baggeren van schoon slib op ligplaatsen en vaarwegen. Er wordt water in de bodem van het te baggeren gebied geïnjecteerd. Op deze manier ontstaat een homogeen mengsel van water en sediment. Dit homogene mengsel zal onder invloed van de zwaartekracht en/of stroming wegstromen in een bepaalde richting.

PRISMA staat voor PRogramma Innovatie Sediment MAnagement. Het is een programma van het Havenbedrijf Rotterdam dat mogelijkheden onderzoekt om de baggerwerkzaamheden te innoveren en de karakteristieken van slib beter te definiëren. Het PRISMA-onderzoek wordt samen met onderzoeksinstituten zoals TU Delft, Deltares en MARIN uitgevoerd.

PRISMA>