Haringvlietsluizen weer op kier

Op dinsdag 12 februari 2019 stonden de Haringvlietsluizen voor de tweede keer op een kier. De rivierafvoer was hiervoor voldoende gestegen. Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is belangrijk voor trekvissen als de zalm en zeeforel.
Gedurende twee getijperiodes zijn de Haringvlietsluizen op een kier gegaan. De eerste keer met vijf schuiven en de tweede keer met drie schuiven. Hoewel trekvissen profiteren van elke kieropening, gaat de aandacht deze keer vooral naar de zoutverspreiding.
Het onderzoek richt zich op de vraag hoe het Haringvliet effectief zoetgespoeld kan worden. Het uiteindelijke doel is precies weten hoeveel zout naar binnen kan bij verschillende rivierafvoeren.
Rijkswaterstaat gaat het Kierbesluit stapsgewijs en lerend invoeren. Er worden de komende jaren praktijkonderzoeken uitgevoerd naar zoutverspreiding en het optimaliseren van de visintrek. Ook de ecologische effecten worden hierbij nauwgezet gemonitord, onder meer door zalmen van een zender te voorzien en te volgen. Deze kennis leidt tot een nieuwe bediening van de Haringvlietsluizen waarmee naast waterveiligheid, zoetwatervoorziening en het waterpeil ook de natuur wordt bediend.

RWS>