Haringvlietsluizen voor de 1000e keer op een kier

In de week van 14 december 2020 stonden de Haringvlietsluizen, sinds de eerste opening op 16 januari 2019, voor de 1000e keer op een kier. De openingsduur varieerde in de meeste gevallen van een kwartier tot anderhalf uur.

Omdat het twee keer per dag eb en vloed is, kan er in theorie bij voldoende rivierafvoer ook twee keer per dag worden gespuid (rivierwater lozen richting zee) en gekierd (zeewater inlaten in het Haringvliet). In 2019 werd er in 89 procent van de eb-perioden gespuid en in 65 procent van de vloedperioden gekierd. Over 2020 gaat het om 87 procent spuien en 78 procent kieren.

De komende jaren wil Rijkswaterstaat steeds meer kennis opdoen om het mogelijk te maken dat de sluizen vaker en langer open kunnen.

Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is belangrijk voor trekvissen als de zalm en zeeforel die de Rijn en Maas op willen trekken om te paaien. De vissen komen met het zeewater mee naar binnen.

Rijkswaterstaat>