Handvat klimaatadeptatie

Het klimaat verandert. Hierdoor nemen wateroverlast, hittestress en funderingsschade toe. Maatregelen in de gebouwde omgeving kunnen de negatieve gevolgen van extremer weer fors beperken. Dit handvat biedt inzicht in overheidsbeleid, ontwikkelingen bij (overheids)opdrachtgevers en technische maatregelen.
Volgens Bouwend Nederland is ons land onvoldoende voorbereid op extremer weer. Er zijn veel technische maatregelen mogelijk, maar deze worden nog beperkt toegepast.
Bij veel overheden staat het onderwerp op de agenda, maar vaak zijn er geen budgetten en komt Klimaatadaptatie beperkt terug in bouwopdrachten. Maar de kans is groot dat dit de komende jaren fors gaat veranderen. Vanaf 2020 moet klimaatbestendigheid standaard onderdeel zijn van overheidsbeleid en uitvoering. Dan krijgen alle bouw- en infrabedrijven in alle markten met het thema te maken.
Met dit handvat zegt Bouwend Nederland bouw- en infrabedrijven praktische informatie te bieden rond het in belang toenemende thema Klimaatadaptatie. Bedrijven kunnen zich hiermee verder oriënteren op het thema of actief met opdrachtgevers het gesprek aangaan.

Het Handvat Klimaatadaptatie in bebouwd gebied biedt inzicht in:

Ontwikkelingen landelijk en regionaal beleid (en wetgeving)
Hulpmiddelen en concrete maatregelen
Inzet Klimaatadaptatie gemeenten (marktonderzoek)
Voorbeelden klimaatadaptieve bouwprojecten in GWW en B&U

Download het ‘Handvat klimaatadaptatie’ op de website van Bouwend Nederland>