Handreiking Duurzame Gebiedsontwikkeling en Logistiek beschikbaar

29 juni 2023 – De inpassing van logistiek vindt bij gebiedsontwikkelingen vaak pas achteraf of impliciet plaats, met alle nadelige gevolgen van dien. In opdracht van Topsector Logistiek en CROW heeft Movares samen met BRO de ‘handreiking Duurzame Gebiedsontwikkeling en Logistiek’ opgesteld met daarin concrete actiepunten voor gemeenten en initiatiefnemers van gebiedsontwikkelingen om logistiek (beter) te borgen in het gebiedsontwikkelingsproces.
Doel van de handreiking is met concrete actiepunten de werelden van logistiek en gebiedsontwikkeling beter te verbinden. De handreiking beschrijft wie welke acties kan ondernemen en op welk moment in het proces. De actiepunten zijn verrijkt met lesson learned en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is de handreiking toekomstbestendig; er is een koppeling gemaakt met de Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat.

De handreiking is te vinden op de website van Movares>