Haalbaarheidsonderzoeken SBIR Circulaire Viaducten afgerond.

De Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten heeft half maart 2021 de fase van de haalbaarheidsonderzoeken afgerond. Rijkswaterstaat heeft het afgelopen half jaar intensief samengewerkt met de 10 deelnemende consortia.
Op 23 april zal de beoordelingscommissie bekend maken welke drie consortia met hun ingediende oplossingsrichting door gaan naar de prototype fase van de SBIR Circulaire viaducten.
Het projectteam SBIR Circulaire viaducten heeft in de fase van de haalbaarheidsonderzoeken begeleidingsteams voor de consortia benoemd. Ondanks de digitale afstand in deze tijd heeft het SBIR projectteam samen met de tien consortia zoveel mogelijk de kenniscommunity van de Open Leeromgeving doorgetrokken. Vooral de beoordelingscriteria (technische) haalbaarheid, impact en economisch perspectief zijn aan bod gekomen.
Gezamenlijk zijn diverse expertmeetings georganiseerd voor vragen en/of belemmeringen, rondom bijvoorbeeld de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken, de Milieu Kosten Indicator en restlevensduur van materialen.
De consortia konden gebruik maken van de kennisexpertise van TNO. In een drie-gesprek tussen marktconsortia, Rijkswaterstaat en TNO is er een analyse gemaakt die marktconsortia heeft geholpen met de totstandkoming van het haalbaarheidsonderzoek. Ook het Datalab heeft hier een bijdrage aan geleverd door zoveel mogelijk areaalgegevens te verzamelen.

Meer bij RWS>