‘Grote schep’ bepaalt grondsterkte dijk

15 september 2016 – Van 12 t/m 15 september is op de Hollandse IJsseldijk een uniek grondmonsternameapparaat getest dat een hoge kwaliteit grondmonsters steekt. Dit nieuw ontwikkelde apparaat – ook wel ‘grote schep’ genoemd – steekt op een diepte van meer dan 5 meter een grondmonster met een diameter van maar liefst een halve meter (op dit moment hebben grondmonsters een diameter van circa 70 mm).
Zes messen zijn ervoor nodig om het grondmonster af te snijden als de monsterbus op diepte is gedrukt; en houden het vast bij het omhooghalen. Ook levert het apparaat een minimum aan verstoring van de omgeving op. Bij positieve testresultaten zet het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard het apparaat, ontwikkeld door Deltares, mogelijk in bij grondonderzoeken aan de Hollandse IJsseldijk.

Nadat de grondmonsters in het laboratorium van Deltares zijn bekeken, wordt bepaald wat de kwaliteit is. Vervolgens wordt laboratoriumonderzoek op deze monsters uitgevoerd (zogenaamde Large Direct Simple Shear proeven) om de sterkte van de ondergrond vast te stellen. De resultaten hiervan komen naar verwachting half november beschikbaar. Het grondmonsternameapparaat is ontwikkeld door Deltares, in samenwerking met Wiertsema & Partners en mede mogelijk gemaakt door de projectoverstijgende verkenning Macrostabiliteit (POVM) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Meer op de website van Deltares>