Grootste dijkverbetering in Fryslân van start

22 juni 2015 – Wetterskip Fryslân is op 19 juni officieel gestart met het grootste dijkproject in haar geschiedenis: de verbetering van 16,5 kilometer Waddenzeedijk op Ameland. Een groep jonge ‘dijkwerkers’ van basisschool ’t Ienster uit Ballum legden de eerste breukstenen op de dijk bij de Ballumerbocht. Ze kregen hulp van hoofd-ingenieur directeur Sieben Poel van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, wethouder Nico Oud van gemeente Ameland en loco-dijkgraaf Bé de Winter van het waterschap. Hiermee zijn de werkzaamheden gestart die nodig zijn om Ameland ook de komende vijftig jaar te beschermen tegen hoogwater. Het werk aan de Waddenzeedijk is nodig om weer te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Over een lengte van 16,5 kilometer wordt de dijk gemiddeld 35 centimeter verhoogd en de bekleding versterkt. Ook worden er drie waterdoorgangen (duikers) in de dijk vervangen. Vanuit het watergebiedsplan Ameland wordt er een vierde nieuwe duiker gerealiseerd, deels gefinancierd door het Waddenfonds en Provincie Fryslân. Via deze uitlaten wordt overtollig water afgevoerd naar de Waddenzee. Voor de dijkverbetering wordt er in totaal zo’n 800.000 ton breuksteen, klei, zand en asfalt met vrachtschepen via de Noordzee naar de Waddenzee aangevoerd. Aannemerscombinatie Van den Herik Sliedrecht en Jansma Drachten voert de dijkverbetering uit. Het werk is in juni 2018 klaar. De totale projectkosten bedragen € 77 miljoen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkverbetering op Ameland is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit programma wordt op 88 plaatsen in Nederland voor ruim € 3,2 miljard aan waterkeringen versterkt. Via dit programma voeren de waterschappen en Rijkswaterstaat maatregelen uit om de waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnormen te laten voldoen, nu en in de toekomst.

www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl