Grootschalige toepassing zelfhelend beton

7 mei 2015 – BAM en het Rijksvastgoedbedrijf hebben in samenwerking met de TU Delft met succes zelfhelend beton toegepast voor het herstel van scheurvorming in de vloer van een parkeergarage. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf zijn bij het Belastingkantoor in Apeldoorn inmiddels meerdere vloervelden behandeld met een speciaal impregneermiddel. Het eerste vloerveld van 6.000 m2 is behandeld in oktober 2014 en in maart 2015 is een tweede vloerveld van 6.000 m2 behandeld, aansluitend op het succes bij het eerste vloerveld.
Zelfhelend beton is ontwikkeld door de TU Delft. Aan het mengsel toegevoegde micro-organismen scheiden – zodra deze in contact komen met water – kalksteen af, waardoor scheuren worden gedicht. De TU Delft heeft voor de verdere marktintroductie van deze technologie het nieuwe bedrijf Green Basilisk BV (Basilisk) opgericht. Vanuit dit bedrijf vindt de volledige marktintroductie van self healing concrete producten plaats. Hiertoe werkt Basilisk samen met BAM. Na eerdere kleinschalige praktijktesten, onder meer bij de EHBO-post van een recreatieplas bij Galder en bij een parkeergarage in Groningen, is zelfhelend beton nu op grote schaal toegepast.

Krimpscheuren in beton geven in de regel geen aanleiding om extra maatregelen te treffen. In parkeergarages is herstel echter gewenst om te voorkomen dat door auto’s meegevoerd regen- en smeltwater door vloeren sijpelt en de betonwapening aantast of neerslaat op geparkeerde voertuigen. Traditionele behandeling van de parkeergarage bij het Belastingkantoor in Apeldoorn door middel van betoninjectie zou vele weken in beslag nemen, waardoor de garage gedurende langere tijd niet kan worden gebruikt. De behandeling met het speciale herstelmiddel van Basilisk is uitgevoerd in één weekend. Vervolgens doen de micro-organismen hun werk, terwijl de garage normaal toegankelijk is voor voertuigen. Onderzoek wijst uit dat de scheurvorming in de vloer van de parkeergarage effectief is bestreden. Bovendien is deze biologische vorm van betonschadeherstel duurzamer dan traditionele methoden.

Bron: BAM

Zie ook Basilisk BV>