Grootschalig onderzoek Lauwersmeerdijk naar onderwaternatuur

Begin november 2021 zijn de eerste harde structuren bij de Lauwersmeerdijk te water gegaan, de start van een pilot voor het verzachten van de randen van de dijk. Een unieke proef in de Waddenzee, waar de komende drie jaar getest wordt hoe de onderwaternatuur bij de voet van de dijk het best verrijkt kan worden.
Hiervoor zijn tien verschillende rif-elementen en getijdepoelen geplaatst. De inzichten uit deze pilot worden gebruik om de waterkwaliteit en natuur in de Waddenzee te verbeteren, zodat het ecosysteem zich kan herstellen en veerkrachtiger wordt om de effecten van klimaatverandering op te vangen.
Opdrachtgever van deze pilot is waterschap Noorderzijlvest(externe link), Rijkswaterstaat is vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) bij het dijkversterkingsproject tussen Lauwersmeer en Vierhuizergat betrokken. In totaal zijn er vier ecologische koppelkansen bij het project gedefinieerd. In totaal wordt 25 miljoen in ecologische koppelkansen geïnvesteerd waarvan PAGW 10 miljoen euro bijdraagt. Andere financierders zijn het Waddenfonds en de provincie Groningen.

De informatie van deze pilot kan ook elders toegepast worden in projecten.
De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)(externe link) is een investeringsprogramma van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de waterkwaliteit te verbeteren en de natuur te versterken. Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en RVO realiseren in opdracht van de ministeries de afgesproken maatregelen.

Veel meer bij Rijkswaterstaat>