Groot theoretisch onderzoek naar beweegbare stalen bruggen

De combinatie Movares, Iv-Infra en ProClass gaat onderzoek doen naar de constructieve staat en de verwachte levensduur van alle beweegbare stalen bruggen van Rijkswaterstaat in Nederland. Opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft de opdracht tot dit onderzoek onlangs gegund aan de combinatie. Voor zover bekend is dit het grootste onderzoek in z’n soort. Het is voor het eerst dat één combinatie rekentechnisch onderzoek doet naar de constructieve veiligheid van de vaste en beweegbare stalen rijksbruggen in Nederland.
De aanleiding voor het programma ligt in het feit dan veel kunstwerken het einde van hun ontwerplevensduur naderen en/of ontworpen zijn volgens oude normen. Voor bruggen speelt met name dat de verkeersbelasting (het aantal en de zwaarte van vrachtauto’s) gedurende de gebruiks­duur aanzienlijk is toegenomen.
Doel van het onderzoek is het leveren van rekenkundige informatie waaruit duidelijk wordt welke bruggen het eerst onderhoud of renovatie nodig hebben. Het onderzoek gebeurt allereerst op basis van archiefonderzoek en digitalisering van de bestaande bruggenarchieven. Van 192 bruggen wordt het complete constructieve archief gedigitaliseerd door ProClass. Zij scannen, metadateren en structureren de archiefinformatie van de bruggen. De geordende archiefinformatie vormt de input voor een QuickScan berekening van de stalen beweegbare brugdelen. Hiervoor wordt een bestaande rekentool gebruikt. Voor de bewegingswerken wordt een slimme nieuwe rekentool ontwikkeld door Movares en Iv-Infra, waarmee de sterkte en levensduurverwachting van de bewegingswerken inzichtelijk worden gemaakt. De reguliere inspecties van RWS, zoals de zes-jaarlijkse Instandhoudings­inspecties en de frequentere schouwingen en deelinspecties, zijn niet bedoeld om tot rekentechnisch inzicht te komen.
Als onderdeel van dit onderzoek worden de resultaten uit de QuickScans van alle objecten onderling vergeleken, waarna er een ranking wordt bepaald op basis van de bevindingen. Hiermee kan Rijkswaterstaat een analyse uitvoeren om te bepalen welke bruggen op welk moment voor vervanging of renovatie in aanmerking komen. De combinatie haalde in 2019 al een soortgelijk contract binnen voor alle vaste stalen bruggen, ook van opdrachtgever Rijkswaterstaat.

Movares>