Groot onderhoud N3 afgerond

In de ochtend van 7 oktober 2021 is na ruim een jaar groot onderhoud de N3 weer volledig beschikbaar voor het verkeer. De weg verkeerde in slechte staat. Daarom is over het hele tien kilometer lange traject het asfalt en de fundering onder het asfalt vernieuwd.
Ook andere onderdelen van de weg zijn vervangen zoals de verlichting en voegovergangen van bruggen en viaducten.
De N3 tussen de A15 bij Papendrecht en de A16 bij Dordrecht is belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio Drechtsteden en de Rotterdamse haven daarachter. De weg verkeerde in slechte staat en is daarom grondig opgeknapt.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door aannemer Boskalis die in opdracht van Rijkswaterstaat ook de nieuwe aansluiting van de N3 op de A16 heeft aangepakt. De aannemer kreeg de opdracht om een zo veilig mogelijke en duurzame uitvoering te realiseren, waarbij de doorstroming van het verkeer zo optimaal mogelijk blijft. Dankzij de inzet van alle betrokken medewerkers en samenwerking met alle betrokken partners is het gelukt om invulling te geven aan deze enorm uitdagende opgave.

Meer bij RWS>