Groot onderhoud John Frostbrug gegund

Rijkswaterstaat heeft het groot onderhoud aan de John Frostbrug in Arnhem definitief gegund aan de combinatie Mobilis bv – Iris Industry Solutions nv. De werkzaamheden starten in juni 2022 en duren naar verwachting tot september 2022. De brug moet daarna weer dertig jaar vrij zijn van groot onderhoud.

Rijkswaterstaat wil in 2030 klimaat- en energieneutraal te zijn, de helft minder primaire grondstoffen te verbruiken en circulair te werken. Het onderhoud van de John Frostbrug is een pilot in het kader van het project emissieloze bouwplaats. Bij de gunning is de realisatie van een emissieloze bouwplaats en bouwlogistiek meegewogen.

De werkzaamheden betreffen het repareren van het betondek, het vernieuwen van de voegovergangen, het asfalteren van de brug en het schilderen van delen van de John Frostbrug.

Rijkswaterstaat en de gemeente Arnhem werken samen aan het groot onderhoud van de monumentale John Frostbrug. Rijkswaterstaat doet dit vanuit zijn rol van brugeigenaar. De gemeente Arnhem vanuit de verantwoordelijkheid voor het wegverkeer en als mede-eigenaar van de brug.

Foto: Mobilis

Rijkswaterstaat>