Grontmij scrumt waterveilige dijken Marken

30 juni 2015 – Grontmij gaat in opdracht van Rijkswaterstaat alternatieven uitwerken voor de dijkversterking van Marken. De uitkomst zal als basis worden gebruikt voor de keuze van een voorkeursalternatief dat in 2016 zal worden vastgesteld.
De waterveiligheid op Marken voldoet niet aan de huidige eisen. Een deel van de dijk heeft stabiliteitsproblemen of is te laag. Om een advies voor een voorkeursalternatief te kunnen geven, beoordeelt Grontmij de alternatieven onder andere op de omgevingseffecten en kosten. Ook stemt zij de alternatieven af met bewoners en andere belanghebbenden. De technische ontwerpen worden doorgerekend met het nieuwe ontwerpinstrumentarium dat rekening houdt met de uitgangspunten die ook voor Dijken op Veen gelden. Hiermee zal het voorkeursalternatief voldoen aan de normen uit het Deltaprogramma en anticiperen op het Wettelijk toetsingsinstrumentarium 2017.
Grontmij gebruikt bij het project met de projectmanagementmethode scrum. De ervaring leert volgens Grontmij dat scrum niet alleen tijdwinst oplevert, maar eveneens omissies in het ontwerp en daarmee de faalkosten reduceert. Eerder gebruikte het bedrijf de methode bij de Maximabrug, Rijnlandroute, HOV Hilversum, OVSAAL en de dijkversterking Eemshaven-Delfzijl.

Bron: Grontmij>

Marken