Grontmij scrumt nieuwe RijnlandRoute

13 november 2013 – Advies- en ingenieursbureau Grontmij heeft van Provincie Zuid-Holland de opdracht gekregen voor het opstellen van het referentieontwerp voor de RijnlandRoute. Grontmij gebruikt hiervoor de vernieuwende Scrum-methodiek. De RijnlandRoute verbindt Katwijk met de A4. Het project loopt van november 2013 tot augustus 2014.
De provinciale weg N206 is een belangrijke verkeersader in de oost-westverbinding tussen de A4 en Katwijk. De weg wordt zeer zwaar belast. Daarom werkt de provincie Zuid-Holland samen met het Rijk, de regio Holland Rijnland en de grondgebiedgemeenten aan een betere verbinding, de zogenaamde RijnlandRoute. De huidige provinciale weg, de N206 tussen Katwijk en de A44, wordt verbreed en er komt een nieuwe weg tussen de A44 en de A4. Na aanleg hiervan zal het verkeer beter doorstromen waardoor de leefomgeving in de regio Holland Rijnland en de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in deze regio verbeteren.
Voor spoedige en nauwkeurige realisatie van het prestigieuze project maakt Grontmij gebruik van scrum. Deze uit de IT bekende projectmanagementmethode gaat uit van korte sprints en intensieve samenwerking, waaronder dagelijkse korte bijeenkomsten. Hierdoor worden de raakvlakken goed gemanaged en kan veel snelheid in het project worden gemaakt. Grontmij realiseerde op deze manier al diverse projecten.

Bron: Grontmij>

Meer over de Rijnlandroute op de site van Zuid-Holland>