Grontmij:  hoogwaterbeschermingsexpertise voor Polen

 

10 april 2013 – Grontmij Polen werkt mee aan een uitgebreid programma rond de stad Wroclaw om de naar schatting 2,5 miljoen inwoners te beschermen tegen periodieke overstromingen. De bevaarbare rivier de Oder loopt bijna 750 kilometer lang dwars door Polen. De rivier is de oorzaak van frequente rampzalige overstromingen, het meest recent in 2010, maar met verwoestende gevolgen in 1997. Dit project is een verlenging van de oorspronkelijke opdracht, waarover eind 2012 overeenstemming werd bereikt. Het programma loopt tot 2014. De verlenging heeft voor Grontmij een projectwaarde van € 2,8 miljoen.

Het gehele programma is opgezet om het bestaande hoogwaterbeschermingssysteem voor onze klant Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (de Neder-Silezische raad voor verbetering en waterstructuren in Wroclaw (DZMiUW)) te moderniseren en te verbeteren. Het is onze taak als advies- en ingenieursbureau om een beter systeem voor hoogwaterbescherming te ontwerpen. Bovendien zijn we in een joint venture met Artelia en Ekocentrum verantwoordelijk voor de bewaking en evaluatie van en het toezicht op het milieubeheersplan en het totale projectmanagement.

Bron: Grontmij