Groningse zeedijk veilig en aardbevingsbestendig

Vanaf donderdag 19 december 2019 is de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl officieel ‘dijk veilig’ en aardbevingsbestendig. De zeedijk van 12 km is de eerste in ons land die volgens de nieuwste veiligheidsnormen en met aardbevingsmaatregelen is versterkt. Vanwege de aardbevingen in Groningen is de dijkverbetering versneld uitgevoerd. De dijkverbetering duurde in totaal vijf jaar.
Met de dijkverbetering werd de dijk bij Delfzijl 2 m hoger, 7 tot 25 m breder en sterker door asfalt en betonblokken aan de waterzijde. Hiermee is de dijk ook bestand tegen aardbevingen tot 5.0 op de schaal van Richter. Er zijn extra kleidepots (‘reservedijken’) aangelegd om de dijk snel te kunnen repareren mocht er toch schade zijn door een aardbeving. Om de dijk en het effect van aardbevingen te monitoren, laat het waterschap in 2020 sensoren aanleggen in de dijk. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft de aardbevingsmaatregelen vergoed.

Voor de dijkverbetering is bijna een 1 miljoen m3 zand, 650.000 m3 klei en 70.000 ton asfalt op de dijk aangebracht. De materialen werden grotendeels per schip aangevoerd naar de havens van Delfzijl en Eemshaven en met vrachtwagens naar de dijk gebracht. Van de materialen die werden verwijderd, is het merendeel in depot gezet en weer opnieuw gebruikt bij de opbouw van de verstevigde dijk.
In het voorjaar van 2020 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Dan komt over de asfaltbekleding nog een slijtlaag en wordt een serie banken op de dijk geplaatst. In 2020 wordt ook de oude Vierburenpoldersluis, die verwijderd is uit de dijk, in ere hersteld bij het gemaal Spijksterpompen.
De dijkverbetering was aanvankelijk begroot op € 172,8 miljoen. Bij de start van de realisatie bleek de aardbevingsopgave minder omvangrijk dan gedacht en is de begroting bijgesteld naar € 140,5 miljoen. Het project is binnen dit budget gerealiseerd.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Hierin wordt samengewerkt aan de versterking van de dijken voor een waterveilig Nederland in 2050. Andere investeerders zijn de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. De NAM betaalt de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de dijk en de Commissie Bodemdaling de kosten van de bodemdaling door gaswinning. Lees meer achtergrondinformatie op onze website Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl.

Meer bij Rijkswaterstaat>