EUCentre

Gronings huis op triltafel in Italië

8 augustus 2015 – In september gaat het gerenommeerde Italiaanse kennisinstituut EUcentre een test uitvoeren met een typisch Groningse woning op een triltafel. EUcentre is gespecialiseerd in onderzoek naar de effecten van aardbevingen op gebouwen.  De woning wordt in een gecontroleerde omgeving blootgesteld aan trillingen die vergelijkbaar zijn met trillingen door aardbevingen. De trillingsintensiteit (of: grondversnelling) wordt gedurende het onderzoek steeds verder opgevoerd, net zo lang tot de stabiliteit van de constructie is aangetast. Zo ontstaat een nauwkeurig beeld bij welke grondversnelling mogelijk een onveilige situatie ontstaat. Dit wordt vervolgens vergeleken met grondversnellingen waar rekening mee wordt gehouden in de provincie Groningen. De test vindt plaats bij EUcentre in Pavia, zo’n 35 kilometer ten zuiden van Milaan.

Het huis wordt voorzien van camera’s en allerlei sensoren. Doel is om een uitgebreide analyse te maken van het gedrag van het huis tijdens een aardbeving. In november dient NAM een volgende voorgangsrapportage over het volledige onderzoeksprogramma in bij de minister van Economische Zaken. De onderzoeksresultaten van deze tests worden op dat moment ook gedeeld met de minister.

Tot nu toe worden er op basis van modellen inschattingen gemaakt over de aardbevingsbestendigheid van huizen in de provincie Groningen. Met een proef in een laboratoriumsetting kunnen deze modellen geijkt en daarmee nauwkeuriger worden. De uitkomsten zijn dus van waarde om betere inschattingen te maken van het risico, maar het is na deze test nog niet mogelijk om algemene uitspraken te doen over de aardbevingsbestendigheid van alle gebouwen in het aardbevingsgebied.
De opdracht om het huis in Pavia te bouwen werd gegund aan bouwbedrijf Kooi uit Appingedam. Er zijn ook Groningse bouwmaterialen en mortel gebruikt. Zo zijn de bakstenen van de firma Strating in Oude Pekela. Het huis is inmiddels, op Nederlandse dakpannen na, gereed en zal de komende weken moeten uitharden. In het belang van het onderzoek is de woning qua materiaal en bouw zo veel mogelijk gelijk aan de Groningse situatie. Zo is de woning ook voorzien van spouwmuren, wat een typische Nederlandse bouwmethode is.

Ook de komende maanden blijft de onderzoeksintensteit van NAM hoog om beter zicht te krijgen op de risico’s door aardbevingen in Groningen. De onderzoeken richten zich op alle elementen binnen de keten van gaswining tot veiligheid. De sterkte van huizen is een van de onderzoeksthema’s in die keten van oorzaak (gasproductie) tot gevolg (risico). NAM investeert in de periode 2013-2016 in totaal € 100 miljoen in onderzoek.

Bron: NAM

Verslag bij de NOS>