Groningen beter bereikbaar door aanpak zuidelijke ringweg

28 augustus 2013 – De aanpak van de Ring Zuid rond de stad Groningen is een stap dichterbij gekomen met het tekenen van het ontwerp-tracébesluit door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu). De minister wil Groningen beter bereikbaar maken, de verbinding tussen de A7 en A28 versterken en zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer in en naar de stad. Tegelijkertijd pakken gemeente en provincie het wegennet in de zuidelijke stadswijken aan.
De kern van het plan voor de ombouw van de Ring Zuid is het verdiept aanleggen van een deel van de ring en het aanpassen van het Julianaplein. Dat plein wordt ongelijkvloers, waardoor  geen verkeerslichten meer nodig zijn en de doorstroming aanzienlijk verbetert. Ook komt op het hele tracé een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Zo’n systeem kan onmiddellijk inspelen op plotselinge snelheidsveranderingen en daarmee incidenten voorkomen.
Tegelijk met de plannen voor de Ring Zuid, liggen de ontwerp-inrichtingsplannen voor de zuidelijke stadswijken ter inzage. Voor het totale plan, dat door Rijk, provincie en gemeente samen is gemaakt, is € 670 miljoen beschikbaar.

Bron: Ministerie van I&M>