Groen licht voor groot internationaal waterproject

De Europese Commissie heeft de grant agreement voor WATER MINING ondertekend, een project van 17 miljoen euro dat gericht is op het demonstreren van innovatieve oplossingen op het gebied van water. Als onderdeel van het project zullen faciliteiten in Cyprus, Spanje, Portugal, Italië en Nederland worden gebouwd, ter demonstratie van nieuwe efficiënte manieren om nutriënten, mineralen, energie en water terug te winnen uit industrieel en stedelijk afvalwater en zeewater. Het publiek-private consortium bestaat uit 38 publieke en private partners en nog vier derde partijen in 12 landen. Het wordt geleid door de TU Delft.

Het WATER MINING-project heeft tot doel om praktische voorbeelden te geven voor de implementatie van het zogeheten Water Framework Directive, dat de overgang naar een circulaire economie moet bevorderen. Het project sluit daarnaast aan bij de recentelijk gepresenteerde Europese Green Deal. De demonstraties zullen enkele innovatieve technologieën integreren die door partners zijn ontwikkeld en die afkomstig zijn van eerder gefinancierde EU-projecten. Naar verwachting zullen de eindproducten met toegevoegde waarde (water, platformchemicaliën, energie, nutriënten en mineralen) regionale economische ontwikkeling stimuleren.
Nieuwe technologie voor de behandeling en ontzilting van afval- en zeewater vereist bijvoorbeeld nieuwe regels en voorschriften, evenals nieuwe businessmodellen. Samen met de industrie, stadsbesturen en regionale waterorganisaties zullen dit soort beleids- en verdienmodellen worden ontwikkeld. Samenwerking is essentieel om de kosten te verlagen en de efficiëntie en maatschappelijke opbrengsten te verhogen.
Hert project gaat op 1 september van dit jaar van start.

Meer bij de TU Delft>