Groeifonds honoreert drie infra-projecten

Tien projecten waarvan wordt verwacht dat ze zullen bijdragen aan toekomstige economische groei in Nederland ontvangen een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. Een onafhankelijke adviescommissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem maakte op 9 april bekend welke projecten hun aanvraag gehonoreerd zagen worden. Drie van de tien projecten hebben betrekking op infrastructuur.
Het project Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad wil investeren in het versterken van de openbaar vervoer infrastructuur in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer, uitbreiding van het spoor Leiden-Dordrecht en nieuwe stations voor betere bereikbaarheid. Het Nationaal Groeifonds reserveert geld (maximaal een miljard, de helft van de gestatte projectkosten) voor het projectonderdeel ‘Oude Lijn’ tussen Schiedam en Delft.
Het project Schaalsprong Metropolitaan OV-systeem MRA en verstedelijking heeft betrekking op het doortrekken van het Noord/Zuidlijn metrotracé van Amsterdam Zuid naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Amsterdamse metroring van Isolatorweg naar Amsterdam Centraal. Doel is de bereikbaarheid te verbeteren en economische groei. Het Nationaal Groeifonds reserveert geld (maximaal anderhalf miljard) voor het projectonderdeel ‘Doortrekken Noord/Zuidlijn’.
Daarnaast trekt honoreerde het roeifonds een deel van het project Brainportlijn Eindhoven. Dit projectvoorstel heeft betrekking op een vrijliggende busbaan voor emissieloos zelfrijdend collectief personenvervoer in combinatie met een innovatieprogramma voor de automotive sector. Het doel is om daarmee de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van de regio te versterken en om autonoom rijdend (bus)vervoer een impuls te geven.
Het Nationaal Groeifonds reserveert € 30 mln (50 procent van de geschatte kosten) voor het onderdeel innovatieprogramma van het project.

Rijksoverheid>