Grensoverschrijdende samenwerking bescherming hoogwater

2 december 2015 – Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst zijn Nederland en Duitsland gestart met een gezamenlijk onderzoek naar de hoogwaterveiligheid in het grensgebied van Nederland en Duitsland. Het onderzoek richt zich op het toepassen van de Nederlandse risicobenadering voor de grensoverschrijdende dijktrajecten in het grensgebied van Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen.
Met de kabinetsbeslissing om de Nederlandse norm te baseren op het overstromingsrisico gaat de benadering van de hoogwaterveiligheid in Noordrijn-Westfalen en in Nederland duidelijk afwijken. Met deze studie willen beide landen de verschillen in beeld brengen en onderzoeken wat deze betekenen voor de veiligheid van hun inwoners aan beide kanten van de grens.
Sinds 1997 werken Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen in de Arbeitsgruppe Hochwasser samen aan grensoverschrijdende bescherming tegen hoogwater. Hierin nemen van beide landen ministeries, waterschappen, provincies en gemeenten deel die zijn betrokken bij het waterbeheer en de waterkeringszorg.

Meer op de website van Rijkswaterstaat>