gdgww
Green Deal Duurzaam GWW 2.0

17 januari 2017 – De Nederlandse overheid heeft plannen om wegen, spoorwegen en waterwegen te verduurzamen. Hiervoor werd de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Zo moet de CO2-uitstoot van de Nederlandse infrastructuur omlaag worden gebracht.
Op 17 januari heeft Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Rijkswaterstaat namens de Rijksoverheid/minister van Infrastructuur en Milieu de Green Deal duurzaam GWW 2.0 ondertekend. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt voort op de Green Deal GWW uit 2013. De ondertekening vond plaats tijdens de Infratech, de belangrijkste beurs voor de infrastructuur in Nederland.

De Green Deal werd ondertekend door ruim zestig partijen uit de sector. Naast het ministerie van IenM hebben de ministeries van Economische Zaken en Wonen en Rijksdienst de deal ondertekend. Andere ondertekenaars zijn ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus en kennisinstellingen.

Met de Green Deal spreken de ondertekenaars af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen, door bijvoorbeeld in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen en een CO2 reductie te bewerkstelligen in 2020 van 20 procent ten opzichte van 1990.

De Unie van Waterschappen heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een praktische handreiking ontwikkeld voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Hiervoor is gebruik gemaakt van praktijkervaring van waterschappen, provincies en gemeenten. De handreiking geeft onder andere een stap-voor-stap-toelichting voor de toepassing van de Omgevingswijzer en het Ambitieweb

In de Green Deal 2.0 zijn de partijen zelf verantwoordelijk voor het realiseren van hun eigen gestelde doelen. Het loket Duurzaam GWW gaat de ondertekenaars faciliteren bij het realiseren van de Green Deal 2.0. Dit virtuele loket wordt bemand door de volgende deelnemers van De Bouwcampus: Building Changes, CROW, PIANOo en SBRCURnet.

www.duurzaamgww.nl>