Getijdeninstallatie Oosterschelde geïnstalleerd

25 september 2015 – Tocardo Tidal Turbines, ontwerper en producent van getijden en vrijstaande waterkrachtturbines en Huisman, ontwerper, bouwer en financiële sponsor van de ophangconstructie van de turbines, hebben vijf getijdenturbines in de Oosterschelde stormvloedkering geïnstalleerd voor het opwekken van schone energie. Het gaat om het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en de grootste commerciële getijdeninstallatie in de wereld, waarbij voor het eerst een reeks van vijf turbines naast elkaar wordt geïnstalleerd.
Naast Tocardo en Huisman, waren meer Nederlandse bedrijven bij het project betrokken, waaronder Strukton, Mammoet en de Zeeuwse ondernemingen Istimewa Elektrotechniek, Van der Straaten en Hillebrand. De Provincie Zeeland nam een flink deel van de financiering voor haar rekening.
De getijdeninstallatie is in negen maanden geëngineerd en geproduceerd. Via het water is de 50 meter lange en 20 meter brede constructie naar werkeiland Neeltje Jans getransporteerd. Rekening houdend met de waterstanden, het getij en het weer is de getijdencentrale, met behulp van de schuiven van de stormvloedkering op een drijvend ponton in combinatie met hefwagens, geplaatst tussen de pijlers en onder de verkeerskoker van de N57 in de Oosterscheldekering.
De ontwikkelaars van het systeem zien een de getijdeninstallatie zoals die in de stormvloedkering is gebouwd, als een belangrijk potentieel exportproduct.

Meer op de website van Tocardo Tidal Turbines>

TTP