Gemeenten tekenen voor RijnlandRoute

4 november 2013 – De regio Holland Rijnland, Voorschoten en Wassenaar hebben vandaag overeenkomsten met de provincie ondertekend waarmee de aanleg van de RijnlandRoute weer een stap dichterbij is gekomen. De afspraken gaan over de financiering, planning en uitvoering.
De gemeenten van de regio Holland Rijnland dragen gezamenlijk € 75 miljoen bij, omdat de komst van de RijnlandRoute bijdraagt aan een verbeterde ontsluiting van de regio en de ontwikkeling van de ruimtelijke en economische potentie. De gemeenten Voorschoten en Wassenaar betalen beide respectievelijk € 9 miljoen en € 1,5 miljoen mee aan de inpassing van de RijnlandRoute. Voorschoten draagt bij aan de aanleg van de boortunnel onder het dorp en het geld van Wassenaar is voor de compactere trompetaansluiting onderlangs bij Maaldrift.
De RijnlandRoute is de nieuwe provinciale wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 bij Leiden. Deze nieuwe verbinding is van groot belang voor de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De RijnlandRoute is nodig om de economische potentie van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten als Wassenaar en Leidschendam-Voorburg te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen ontsluiten.

Bron: Provincie Zuid-Holland

Meer over de Rijnland-route>