‘Gemeenten, houd lokale investeringen infra op peil’

De bouwsector wordt al maanden disproportioneel geraakt door problemen met stikstof en PFAS. Projecten zijn stilgevallen en de vergunningverlening hapert. Uit een enquête die Bouwend Nederland hield onder infraleden worden ook de gevolgen duidelijk die zij ervaren door de coronacrisis. Ondervraagden zagen het aantal offertes en bestekken fors afnemen. Ruim 60 procent geeft aan dat de marktomstandigheden zijn verslechterd en bijna 75 procent van de bedrijven heeft een werkvoorraad van minder dan twaalf weken.

De enquête maakt duidelijk dat bijna de helft van de respondenten het aantal bestekken en offertes in maart, april en mei 2020 met meer dan 25 procent heeft zien dalen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Ruim 60 procent vindt dat de marktomstandigheden zijn verslechterd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Als belangrijkste oorzaken worden het ontbreken van een fysieke schouw en/of beperkte communicatie met ambtenaren (79 procent), vertraging als gevolg van de stikstof- en PFAS-problematiek (59 procent) en financiële onzekerheid (54 procent) en/of te weinig capaciteit (41 procent) bij de opdrachtgever genoemd.

Gevolg is dat veel infrabedrijven hun werkvoorraad hebben zien slinken: 70 procent van de respondenten heeft nog voor minder dan twaalf weken werk. Over gemeenten, een belangrijke opdrachtgever voor velen, hebben veel infrabedrijven gemengde gevoelens. Aan de ene kant steken ze er positief uit, bijvoorbeeld omdat ze prioriteit geven aan de uitvoering van lopende projecten, doorgaan met aanbesteden en werk naar voren halen.

Tegelijkertijd worstelen infrabedrijven ook met gemeenten die werkzaamheden uitstellen of hun handen vol hebben aan procedures, nieuwe regels en richtlijnen die voortvloeien uit achtereenvolgens de stikstofcrisis en de coronacrisis.

Volgens Bouwend Nederland bevestigen de resultaten van de enquête de noodzaak om stevig in de bouw- en infrasector te investeren. Die oproep deed voorzitter Maxime Verhagen eerder ook al, toen naar aanleiding van het rapport ‘Niet alles kan overal’ van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Meer bij Bouwend Nederland>