geluidscherm
Luchtkwaliteit verbeterend geluidscherm Leidsche Rijn

 

14 juni 2013 – Rijkswaterstaat Midden Nederland heeft Heijmans opdracht gegeven voor de bouw van een opvallend geluidsscherm met geluidsbeperkende en luchtkwaliteit verbeterende constructie. Het 9 meter hoge geluidsscherm komt ter hoogte van Utrecht aan de oostzijde van de A2 richting Amsterdam, bij de rechter tunnelbuis van de Leidsche Rijntunnel.
Heijmans start vanaf juni met de aanleg van het geluidsscherm op locatie. Het scherm is ontworpen door architect Aletta van Aalst en wordt volgens Heijmans gekenmerkt door een bijzonder lijnenspel. Het krijgt een kern van constructiebeton en wordt aan de snelwegzijde uitgevoerd in absorberend, fijnmazig beton. Leverancier voor de betonelementen is Bestcon, voormalig onderdeel van het Heijmans concern. Het scherm wordt geplaatst in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en zal de leefomgeving van omwonenden en naastgelegen bedrijvigheid aanzienlijk verbeteren. Eind september moet het geluidsscherm functioneel gereed zijn, eind december wordt het officieel opgeleverd.

Bron Heijmans>