Gefreesd asfalt wordt ter plekke koud gerecycled

De BSM-trein in beeld, met voorop een tankwagen die vulstof aanbrengt. Daarachter rijdt op dit werk een extra freesmachine vanwege de breedte van de rijbaan. Dan volgen vrachtwagens met water en met bitumen, die met slangen zijn verbonden aan de frees- en mengmachine, die de asfaltspreidmachine voedt. Daar achter rijden de walsen (Foto: BAM)

3 april 2024 – BAM Infra Nederland introduceert een techniek om asfalt ter plekke koud te recyclen tot een draagkrachtige tussenlaag. Bij deze koude recycling wordt geen nieuw asfalt gevormd, maar een ‘bitumen gestabiliseerd materiaal’ gemaakt met schuimbitumen. Door de niet-gebonden structuur van dit materiaal volstaat een toplaag van slechts 4 centimeter nieuw asfalt.
BAM zegt interessante mogelijkheden te zien in het ter plekke koud recyclen van asfalt. Het levert milieuvoordelen op, maar is ook financieel interessant. BAM experimenteerde er eerst op eigen terrein mee en voerde inmiddels in opdracht van de Gemeente Moerdijk een project uit op de Oude Heijningseweg in Heijningen. Het gefreesde asfalt wordt daarbij gebruikt als nieuwe tussenlaag, die niet gebonden maar gestabiliseerd is met bitumen.

BAM haalde de techniek van koude asfaltrecycling uit het buitenland, maar stond oorspronkelijk zelf aan de basis van deze techniek.
Het hele proces van BSM vertaalt zich in een ‘treintje’ van werkzaamheden en machines. Voorop rijdt een tankwagen die vulstof aanbrengt op het asfalt. Die vulstof is nodig voor de vorming en verspreiding van het schuimbitumen. Daarachter rijden twee vrachtwagens: één met water en één met bitumen. Die zijn met slangen verbonden met de freesmachine die daar achter rijdt. Dat is een speciale freesmachine met een menginstallatie, waarin het bitumenschuim wordt gevormd en gemengd met het gefreesde asfalt. Dat schuim blijft maar enige seconden in stand en moet dus direct ter plekke worden gemengd met het freesgranulaat. Dat mengsel gaat rechtstreeks in de asfaltspreidmachine. Dat is een standaard machine, al was het bij het eerste project in Moerdijk ook nog eens onze eigen machine met waterstofverbrandingsmotor. Daar achter rijden de walsen. Het hele treintje rijdt met een snelheid van ongeveer vijf meter per minuut, zoals bij asfalteren gebruikelijk is.
Al met al heeft dat treintje een werklengte van ongeveer 150 meter.

Veel meer bij BAM>