‘Gebrek aan investeringen in infra zorgenkindje’

(Foto: Rijkswaterstaat)

24 januari 2024 – Bouwend Nederland slaat alarm over het gebrek aan investeringen in de Nederlandse infrastructuur. Daarmee reageerde de organisatie op een artikel in de Telegraaf naar aanleiding van het uitstel van de renovatie van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam (zie 22 januari). De Telegraaf stelt dat door achterstallig onderhoud aan bruggen, tunnels en viaducten de bereikbaarheid van ons land in gevaar komt.
Volgens Bouwend Nederland is er structureel te weinig geld begroot voor de vervanging en renovatie van bruggen en sluizen. De afgelopen tijd werkte Rijkswaterstaat samen met marktpartijen hard aan nieuwe samenwerkings- en contractvormen zoals de tweefasen- en de portfolioaanpak. Deze manier van werken is erop gericht om samen een realistisch plan te maken en onzekerheden die bij complexe projecten komen kijken gezamenlijk te managen. Bouwend Nederland roept op haar website bestuurders op om de problematiek rond de vervangings- en renovatieopgave niet langer voor zich uit te schuiven. Daarvoor moet meer budget worden gereserveerd en plannen moeten samen met de markt worden uitgewerkt. Een eerlijke risicoverdeling en een goede toepassing van een tweefasenaanpak spelen voor infrabouwers een cruciale rol bij het maken van een keuze om in te schrijven op een project.

Bouwend Nederland>