Fugro tekent contract met Mooder Maas onderzoek waterkeringen Ooijen-Wanssum

20 november – Fugro ondertekende op 18 november het contract voor de uitvoering van het ontwerp van de groene en harde kaden in het projectgebied Ooijen-Wanssum en alle aanverwante onderzoeken die inzicht geven in de samenstelling en het gedrag van de ondergrond. Fugro zet naast traditionele onderzoeken zoals sonderingen en boringen ook innovatieve technieken in. Zo wordt elektromagnetisch onderzoek gecombineerd met grootschalige infiltratiemetingen en HPT-sonderingen. Deze worden uitgevoerd om slimmer en beter invulling te geven aan de waterveiligheidsopgave. Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum worden rivierverruimende maatregelen gecombineerd met de aanleg en/of versterking van circa twintig kilometer primaire waterkeringen. Deze waterkeringen langs de Limburgse Maas vallen sinds 2005 onder de huidige Waterwet, waardoor zij moeten voldoen aan de gestelde normen waarmee de waterveiligheid in het gebied wordt geborgd. Fugro voert de engineering en benodigde onderzoeken uit in opdracht van Mooder Maas, de combinatie van Dura Vermeer en Ploegam, die Fugro al in de tenderfase heeft ondersteund.

Bron: Fugro>