Fugro en Aqua-Terra Nova lanceren Water Resource Survey

11 december 2014 – Fugro GeoServices B.V en  Aqua-Terra Nova B.V. hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om de gezamenlijk ontwikkelde Water Resource Survey (WRS) in de markt te zetten. De WRS is een instrument waarmee, waar ook ter wereld, de mogelijkheden worden aangeven voor de beschikbaarheid en (her)gebruik van (zoet) water.
Door bijvoorbeeld dalende grondwaterpeilen, lozing van vervuild water, afnemende kwaliteit van beschikbaar water (verzilting), opdrogende rivieren en meren en aangescherpte regelgeving is de beschikbaarheid en kwaliteit van zoet water niet altijd te waarborgen. Voor de (glas)tuinbouw-, agro-foodbedrijven en industrieën is deze beschikbaarheid voor vele processen essentieel. Er zijn steeds meer voorbeelden van het mislukken van projecten als gevolg waterschaarste en -kwaliteitsproblemen. Om misinvesteringen, juridische procedures en ecologische calamiteiten te voorkomen hebben Fugro en Aqua-Terra Nova de Water Resource Survey (WRS) ontwikkeld. De WRS moet bedrijven helpen om de strategie en visie op de watervoorziening te bepalen. De WRS kan wereldwijd worden toegepast en inmiddels zijn er opdrachten voor een WRS voor Mexico en Zuid-Afrika.
In de WRS wordt per potentiële waterbron de beschikbaarheid, kwaliteit, (her)winning, opslag, benodigde zuivering en bijhorende investeringen in kaart gebracht. Afvalwater wordt een bron voor zoetwater en andere grondstoffen. De bodem kan als opslagmedium fungeren. Met de WRS kan de watervoorziening duurzaam en financieel verantwoord worden ontworpen en kunnen bedrijven hun waterstrategie door de seizoenen en voor de middellange termijn bepalen. Voor het vinden en benutten van geschikte waterbronnen is specifieke kennis en ervaring nodig, die binnen het samenwerkingsverband ruimschoots beschikbaar is.

Bron: Aqua-Terra Nova>