Fryslân wil Lelylijn op landelijke agenda

Een getekende afbeelding van heel Nederland met daarop aangeven waar de Lelyline langs gaat

Forse reistijdwinst, veel nieuwe passagiers in de trein én in de exploitatie ook nog eens kostendekkend. De Lelylijn is voor Nederland een goede investering. De tijd is rijp om deze snelle spoorlijn tussen de Randstad en Noord-Nederland op te nemen in het nationale Toekomstbeeld OV 2040. Die conclusie trekt de provinsje Fryslân uit een ‘potentie-onderzoek’ dat is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de drie noordelijke provincies. Gekeken is naar drie varianten voor sneller openbaar vervoer tussen de Randstad en Groningen/Fryslân: bestaand spoor, nieuw spoor en een hoogwaardige busverbinding.
Die laatste variant valt af, denkt de provincie, maar over bestaand spoor (Amsterdam-Zwolle-Groningen/Leeuwarden) en nieuw spoor (de Lelylijn) is tussen Randstad en Noorden substantiële reistijdwinst haalbaar: respectievelijk 30 tot 40 minuten, waarbij een nieuw spoor bovendien goedkoper lijkt. Treinen moeten dan in beide varianten maximaal 200 kilometer per uur gaan rijden. Volgens de Friese gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder is daarmee voor Nederland een schaalsprong binnen bereik. Volgens haar is een snelle verbinding van nationaal belang. De Lelylijn zorgt bovendien voor een robuuste aansluiting van het Noorden op de rest van het land. Daarbij komt dat de Lelylijn volgens het onderzoek kostendekkend te exploiteren is. Ook zou deze nieuwe snelle trein per etmaal zeker 22.500 reizigers extra trekken, waarvan ongeveer de helft nu nog niet met openbaar vervoer reist.
Het potentie-onderzoek is opgesteld door Studio Bereikbaar, INNO-V, Syconomy en Dona Stedenbouw. Fryslân steunt de aanbeveling om nu verdere scenario’s te onderzoeken en te vergelijken.

Meer bij de provincie Fryslân>