Flood Proof Holland: proeftuin voor overstromingen

 

18 juni 2013 –  Gisteren vond in Delft de officiële opening plaats van Flood Proof Holland. In deze proeftuin voor Innovatieve Tijdelijke Waterkeringen, gelegen langs de A13, krijgen bedrijven, overheden en kennisinstellingen de gelegenheid innovatieve overstromingsmaatregelen – alternatieven voor zandzakken – te testen en te demonstreren. De overstromingen die Midden-Europa nu teisteren, laten zien dat hier nog veel winst valt te behalen. De proeftuin is gerealiseerd binnen het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water, waarvan de TU Delft penvoerder is.

Innovatieve Tijdelijke Waterkeringen
Deze waterkeringen zijn slimme, efficiënte en goedkope waterkeringen die in het geval van calamiteiten worden toegepast om overstromingen te voorkomen. Ze moeten een effectief alternatief bieden voor de ouderwetse zandzak. Op het proefterrein wordt momenteel gewerkt met drie verschillende waterkeringen: de Box Barrier, de Green Soil Bag en de Water-Gate. Deze zullen tijdens de opening uitgebreid gedemonstreerd worden. Voor een eerste indruk, zie deze fotoset van eerdere test- en demo-activiteiten.

Flood Proof Holland
De eerste participanten van Flood Proof Holland zijn BAM Infra, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en Green Soil Bag. Daarnaast zet de TU Delft studenten in voor onderzoek en onderwijs. VPDelta heeft samen met Science Port Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Delft en de eerste partners de eerste fase mogelijk gemaakt. Het huidige terrein biedt ruimte voor extra participanten.

Watergate
Bron: TUDelft>

Meer over de Boxbarrier>

Meer over de Green Soil Bag>

Meer over Water-gate>