Files vorig jaar met 68,1 procent afgenomen

Vorig jaar (2020) is de jaarfilezwaarte, dat is de gemiddelde filelengte maal de duur van de file uitgedrukt in kilometerminuten per jaar, gedaald met 68,1 procent van 13,3 miljoen kilometerminuten in 2019 naar 4,2 miljoen kilometerminuten in 2020. Ondanks de sterke afname van verkeer staan er nog wel files. De belangrijkste file-oorzaak blijft de hoeveelheid verkeer met bijna 60 procent van de totale files. Daarna volgen ongevallen en incidenten, zoals pech of verloren lading, met ongeveer 20 procent van de totale files.
Sinds het uitbreken van de coronapandemie is er een sterke afname van de hoeveelheid verkeer ten opzichte van voorgaande jaren. In vergelijking met 2019 is het aantal files sinds de oproep van het kabinet om thuis te blijven werken (in de periode van 13 maart tot en met 31 december 2020) sterk afgenomen. De filezwaarte is in die periode met ruim 80 procent afgenomen.

Dat staat in de Rapportage Rijkswegennet 2020 die minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze rapportage toont de ontwikkelingen op de weg ten opzichte van 2019.

De rapportage doet geen uitspraken over de toekomstige ontwikkeling van het verkeer. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft in november 2020 een raming op basis van twee CPB-scenario’s gepubliceerd over de ontwikkeling van het wegverkeer tot en met 2025. De verwachting van het KiM is dat het verkeer na de coronacrisis weer zal groeien, met de inschatting dat in 2025 het wegverkeersvolume 5 procent tot 10 procent hoger ligt dan voor de coronacrisis (2019).
Ondanks de sterke afname staan er nog wel files en is de file top tien nagenoeg gelijk gebleven. Op de eerste plaats van de file top tien van 2020 staat de A20 Hoek van Holland – Gouda bij Rotterdam tussen Crooswijk en het Terbregseplein.
In 2020 zijn wel twee nieuwe locaties in de top tien verschenen. Dit zijn de A16 Breda–Rotterdam tussen Rotterdam-Prins Alexander en Terbregseplein en de A20 Gouda – Hoek van Holland tussen Rotterdam-Crooswijk en Rotterdam Noord. De twee locaties die niet meer in de top tien staan zijn de N325 Arnhem – Arnhem Velperbroek tussen Westervoort en Presikhaaf en de A12 Oberhausen – Arnhem tussen Zevenaar en Duiven.

Het aandeel files door werkzaamheden bedroeg 5,8 procent over 2020, een duidelijke stijging ten opzichte van de 3,8 procent over 2019. De stijging van het aandeel van de files door werkzaamheden ten opzichte van alle files is te verklaren aangezien er in 2020 veel minder reguliere spitsfiles zijn geweest dan in 2019.

Openstellingen
In 2020 zijn in totaal zes nieuwe weggedeelten opengesteld, waarvan vier in de maanden september tot en met december. In totaal is 84 km aan nieuwe strooklengte opgeleverd in 2020. De meest in het oog springende opening was de Gaasperdammertunnel van de snelweg A9 bij Diemen.

Rijkswaterstaat>