Fileproblemen A27 Utrecht-Breda aangepakt

18 april 2014 – Minister Schultz Van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft op hoofdlijnen besloten hoe de A27 tussen Breda en Utrecht wordt verbreed. Met de aanpak wordt de doorstroming van het verkeer op de verbindingsweg tussen Amsterdam/Utrecht naar Brabant en België flink verbeterd. Het 47 kilometer lange traject tussen Houten en knooppunt Hooipolder heeft nu nog vier noteringen in de file top 50.
De minister heeft het voorkeursalternatief voor het project A27 Houten-Hooipolder vandaag bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. In overleg met de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant, waterschappen, omliggende gemeenten en belangenorganisaties kiest de minister voor verbreding van de weg met extra rijstroken en spitsstroken. Over de Merwede bij Gorinchem komt een tweede brug met vier rijstroken. Voor de aanpak van de weg die door drie provincies loopt is € 808 miljoen beschikbaar.

Richting Utrecht krijgt het gehele traject tussen Hooipolder en Houten drie rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken, op de rest van het traject een spitsstrook

Richting Breda komen er tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam vier rijstroken. De andere trajectdelen krijgen drie rijstroken, waarvan één spitsstrook.

Over de Merwede bij Gorinchem komt er een tweede brug met vier rijstroken.

Knooppunt Hooipolder wordt gedeeltelijk aangepakt door het realiseren van een verbindingsboog. Vanaf de A59 vanuit het westen kan de automobilist straks zonder verkeerslichten invoegen op de A27 richting het noorden.

Er komt een nieuwe aansluiting Gorinchem-Noord, onder andere voor de verkeersafwikkeling van het daar nog te ontwikkelen bedrijventerrein.

De planning is om in 2019 te starten met de werkzaamheden.

Bron: ministerie van I&M>