Fietssnelweg F35 over deel bestaande N35

7 november 2016 – In de buurt van het nieuwe ecoduct op de grens van de gemeenten Hellendoorn en Wierden komt een fietstunnel. De tunnel wordt straks gebruikt om de nieuwe fietssnelweg F35 te laten kruisen met de N35.

De tunnel is onderdeel is van het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport (OTB/MER) voor de nieuwe N35, maar de fietssnelweg is dat niet. Bijzonder is wel dat een deel van de F35 over de huidige N35 komt te liggen.

In eerste instantie was het de bedoeling dat er een fietsbrug over de nieuwe N35 en het spoor nabij de Westerveenweg/Schapendijk zou komen. Op verzoek van de gemeente Wierden heeft de minister er later toch voor gekozen om de bestaande fietstunnel onder het spoor door te trekken onder de nieuwe N35. De kosten van de tunnel vallen namelijk lager uit dan de oorspronkelijke variant met een fietsbrug over de weg en het spoor. De fietssnelweg F35 gaat straks door deze tunnel. De tunnel maakt deel uit van het OTB/MER voor de nieuwe N35; de F35 zelf niet.

Toch heeft de fietssnelweg een directe relatie met de nieuwe weg. Een deel van het tracé van de F35 zal in de toekomst namelijk over de bestaande N35 gaan. Het gaat hierbij om een afstand van ongeveer 2,8 km tussen de Ten Cateweg en de Schapendijk/Westerveenweg. De nieuwe N35 komt hier langs het spoor te liggen. Het asfalt van de huidige N35 blijft deels liggen en wordt hergebruikt voor de F35. Eén en ander betekent wel dat de F35 pas na 2022 helemaal gebruikt kan worden. Tot die tijd rijdt er immers nog verkeer over de ‘oude’ weg.

Rijkswaterstaat>