TNO onderzoekt gedrag op fietspaden met cameraobservaties

25 april 2013 – Om meer inzicht te krijgen in het gedrag op fietspaden en de interactie tussen fietspadgebruikers heeft TNO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek gedaan op een aantal fietspaden in Nederland met cameraobservaties. Hieruit is gebleken dat systematisch gedragsonderzoek waardevolle inzichten en kennis kan opleveren over kritische situaties en oorzaken van ongevallen op fietspaden.

In het onderzoek van TNO in Utrecht, Den Haag en de gemeente Westland is er specifiek gekeken naar de interactie tussen verschillende groepen fietsers op recreatieve fietspaden (duinpad), conflicten waarbij fietsers in dezelfde richting fietsen en naar de invloed van de infrastructuur op het gedrag van verschillende fietsersgroepen op drukke, stedelijke fietspaden. De geobserveerde conflicten zijn geanalyseerd met behulp van de DOCTOR (Dutch Objective Conflict Technique for Operation and Research) conflict observatiemethode waarmee de aard en ernst van conflicten tussen fietspadgebruikers in kaart is gebracht.

Een van de bevindingen is dat, hoe breder het fietspad is, hoe minder het aantal (ernstige) conflicten, ondanks het feit dat een breder fietspad een hogere snelheid kan uitlokken en er meer ruimte is voor ‘spookfietsers’. Op basis van de bevindingen en kennis over snelheden, slingergedrag en breedte van verschillende fietspadgebruikers zou een fietspad breedte van 2,50 meter wenselijk zijn. De meest ernstige conflicten zijn geobserveerd op recreatieve fietspaden, in het weekend. Deze conflicten worden met name veroorzaakt door snelheidsverschillen.

Op basis van deze en andere bevindingen zijn in het rapport verdere aandachtspunten geformuleerd met het oog op infrastructurele aanpassingen.

Bron: TNO>