Extreme wateroverlast in Limburg

Foto Rijkswaterstaat

De provincie Limburg heeft te maken met grote wateroverlast door extreme regenval en hoge waterstanden. Huizen, winkels en bedrijven zijn onder water gelopen, auto’s zijn zwaar beschadigd en mensen hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De Rijksoverheid staat in nauw contact met de Veiligheidsregio’s en biedt hulp. Rond het middaguur is er wederom een crisisoverleg (informerend MCCb) geweest, in aanwezigheid van onder meer premier Rutte en de minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen. De komende dagen brengen beide kabinetsleden een bezoek aan het getroffen gebied.
De situatie is ernstig; de impact van de wateroverlast is enorm en het gevaar is nog niet geweken nu het hoge water richting het noorden trekt. Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord zijn opgeschaald en samen met hulpdiensten, waterschappen en gemeenten wordt met man en macht gewerkt om de wateroverlast en schade zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Het kabinet ondersteunt de Veiligheidsregio’s met hulp van Rijkswaterstaat en Defensie.

De hevige regenval, hoge waterstanden en wateroverlast zorgen voor een uitzonderlijke situatie voor deze tijd van het jaar. In de klimaatbestendigheid van het watersysteem is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd. De huidige situatie maakt duidelijk dat het van groot belang is dat de overheid blijft werken om onze woonomgeving en infrastructuur beter bestendig te maken tegen extreem weer, zoals de regenval van de afgelopen dagen.

Ministerie van I&W>