Extra zoetwater tegen verzilting Lek en Hollandsche IJssel

Rijkswaterstaat heeft de Stuw Hagestein open gezet om meer zoetwater naar het westen van Nederland te laten stromen. Dat is besloten om verzilting op de Lek en de Hollandsche IJssel tegen te gaan.
Het doorlaten van water via Stuw Hagestein is nodig omdat zout water in de mondingen van de Lek bij Kinderdijk en de Hollandsche IJssel bij Krimpen aan den IJssel steeds verder het land intrekt.
Het gaat om de opening van een paar decimeter, net genoeg om met water vanuit de Lek een zoetwaterbuffer te vormen die zorgt voor tegendruk tegen het zoute water. Daarmee blijft de inname van zoetwater voor onder andere natuur, drinkwater, landbouw en industrie in West Nederland mogelijk.
Rijkswaterstaat houdt het waterpeil en zoutgehalte in het rivierwater nauwlettend in de gaten. Bij droogte voert de Rijn weinig water af naar zee. De druk van het rivierwater is dan te laag om binnendringend zeewater terug te duwen. Het gedeeltelijk openzetten van Stuw Hagestein zorgt voor een vergroting van de zoetwaterbuffer in de Lek en Hollandsche IJssel.
Deze zoetwaterbuffer geeft als een stootkussen tegendruk aan het zoute water. Hoeveel water Stuw Hagestein doorlaat, is afhankelijk van de verziltingsdruk vanuit zee. De hoeveelheid doorgelaten water is afhankelijk een dagelijkse meting van het zoutgehalte van het rivierwater.

Foto: Stuwcomplex Hagestein vanaf het water (Foto: Rijkswaterstaat)

Veel meer over dit onderwerp bij Rijkswaterstaat>