Extra investeringen in klimaatadaptatie en droogte

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt de komende jaren 200 miljoen euro uit voor de aanpak van klimaatadaptatie. Met deze extra investeringen wil de minister de gemeenten, waterschappen en provincies stimuleren om de uitvoering van projecten die Nederland weerbaarder moeten maken tegen klimaatverandering en weersextremen te versnellen.

Verder heeft de minister de intentie om 100 miljoen euro extra uit het Deltafonds beschikbaar te stellen voor concrete maatregelen van het Deltaprogramma Zoetwater in de periode 2022 – 2027.

Met het geld wil Van Nieuwenhuizen samen met waterschappen, provincies en gemeenten onder meer de belangrijkste problemen door wateroverlast en droogte aanpakken. Het doel is om Nederland klimaatbestendig te maken en ons land beter bestand te maken tegen de gevolgen van extreem weer (hitte, droogte, hoosbuien).

Volgens Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen is dat nodig ook want Nederland loopt binnen het huidige watersysteem tegen grenzen aan te lopen om schade en overlast door droogte en hoosbuien te kunnen beperken. Daarom is het belangrijk dat de overheid de uitvoering van klimaatbestendige projecten versnelt en dat ‘water’ wordt gezien als een bepalende factor in de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Verder vindt Schoonman het belangrijk dat de waterbalans wordt hersteld. Verdamping, afvoer en onttrekkingen moeten worden aangevuld door regen. Daarbij moeten volgens hem ruimtelijke keuzes worden gemaakt om deze balans in evenwicht te krijgen. Infiltratie vergroten en verdamping, afvoer en onttrekking laten aansluiten op de mogelijkheden van de infiltratie. Er valt in Nederland genoeg regen, maar ons land is nog onvoldoende in staat om dit beschikbaar te hebben in droge periodes, aldus Schoonman.

UWV>